Trong thời đại số hiện nay, nhiều nhà thiết kế UX/UI đang chuyển sang các phong cách như Modern Minimal…