Bạn có thể đã gặp phải những vấn đề như nút bấm không rõ ràng, màn hình không phản hồi…