Có rất nhiều hiệu ứng tâm lý được áp dụng vào thiết kế UI/UX để cải thiện trải nghiệm người…