Design token là một thành phần quan trọng trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Khi phát triển một sản phẩm, thiết kế phải được thực hiện nhiều lần với các thông số khác nhau như kích thước, màu sắc, độ rộng và độ dày. Việc sử dụng Design Token giúp cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn bằng cách định nghĩa các thông số này thành các giá trị duy nhất và dễ dàng đồng bộ, nhận diện được trong toàn bộ sản phẩm của bạn.

Khái niệm design token

Design token là các biến được sử dụng để định nghĩa các giá trị công khai trong quá trình thiết kế sản phẩm. Các giá trị này bao gồm các thông số như kích thước, màu sắc, font chữ, độ rộng và độ dày.

Thông thường chúng ta chia làm 03 loại design token:

Token Global

 • Là các token được sử dụng trong toàn bộ sản phẩm của bạn.
 • Ví dụ: màu sắc chính của thương hiệu, font chữ chính,…

Token Alias

 • Là các bản sao của các token có sẵn.
 • Sử dụng khi muốn định nghĩa lại một token có sẵn để phù hợp với bối cảnh sử dụng trong sản phẩm của bạn.
 • Ví dụ: định nghĩa lại kích thước font chữ cho mục đích đặc biệt.

Token Specific

 • Là các token được sử dụng cho một thành phần cụ thể của sản phẩm.
 • Ví dụ: kích thước và khoảng cách giữa các thành phần trong một bảng dữ liệu.

Vi du ve design token color

Ví dụ về Design Token Color

Lợi ích của design token là gì?

Việc sử dụng design token giúp cho quá trình phát triển sản phẩm trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khi sử dụng design token, các thông số thiết kế có thể được định nghĩa một cách chính xác và dễ dàng sử dụng lại trong toàn bộ sản phẩm của bạn. Hơn nữa, việc sử dụng design token giúp cho quá trình phát triển sản phẩm trở nên dễ dàng hơn khi phải thay đổi các giá trị thiết kế. Thay vì phải thay đổi từng thông số một, bạn chỉ cần thay đổi giá trị của design token và toàn bộ sản phẩm của bạn sẽ được cập nhật một cách tự động.

Designer có thể đảm bảo rằng các thành phần thiết kế sử dụng design token đã được thiết kế một cách đồng nhất, đáp ứng được yêu cầu của sản phẩm. Đồng thời, Dev cũng sử dụng design token để triển khai các thành phần thiết kế theo đúng yêu cầu, tránh việc phải tốn nhiều thời gian và công sức trong việc thay đổi, chỉnh sửa hoặc tìm kiếm các giá trị thiết kế.

Cách sử dụng design token trong sản phẩm

Khi bắt đầu sử dụng design token trong sản phẩm của bạn, có một số điểm cần lưu ý để đảm bảo sử dụng tối ưu của công cụ này. Dưới đây là một số cách để sử dụng design token trong sản phẩm của bạn:

Xác định các giá trị cần định nghĩa

Trước khi bắt đầu sử dụng design token, bạn cần phải xác định các giá trị cần định nghĩa trong sản phẩm của bạn. Việc xác định các giá trị này giúp cho bạn có thể sử dụng lại chúng trong toàn bộ sản phẩm của bạn. Các giá trị này có thể là:

 • Color Tokens: chứa các giá trị màu sắc được sử dụng trong sản phẩm của bạn. Các Color token có thể bao gồm các giá trị màu nền, màu chữ, màu nút, v.v.
 • Typography Tokens: chứa các giá trị font chữ, kích thước chữ, độ dày và khoảng cách giữa các chữ được sử dụng trong sản phẩm của bạn.
 • Spacing Tokens: chứa các giá trị khoảng cách được sử dụng trong sản phẩm của bạn.
 • Layout Tokens: chứa các giá trị kích thước và độ rộng của các thành phần trong sản phẩm của bạn, bao gồm cả các thông số liên quan đến các khu vực trống và padding.
 • Effect Tokens: chứa các giá trị được sử dụng để tạo các hiệu ứng đặc biệt trong sản phẩm của bạn, bao gồm cả đổ bóng, gradient và hiệu ứng hover.

Định nghĩa các Design Token

Sau khi xác định các giá trị cần định nghĩa, bạn có thể bắt đầu định nghĩa các Design Token dựa trên các giá trị này. Định nghĩa các design token giúp cho bạn có thể sử dụng lại các giá trị này trong toàn bộ sản phẩm của bạn.

Sử dụng Design Token trong sản phẩm

Khi đã định nghĩa các design token, bạn có thể sử dụng chúng trong sản phẩm của bạn. Việc sử dụng design token giúp cho bạn có thể thay đổi các giá trị thiết kế trong sản phẩm một cách dễ dàng. Thay vì phải thay đổi từng thông số một, bạn chỉ cần thay đổi giá trị của design token và toàn bộ sản phẩm của bạn sẽ được cập nhật một cách tự động.

Ví dụ về Design Token

Ví dụ sau đây sử dụng Design Token để định nghĩa các thông số cho một nút button trong sản phẩm của bạn:

$button-width: 120px;
$button-height: 40px;
$button-color: #007bff;
$button-font-size: 16px;
$button-border-radius: 4px;

.button {
 width: $button-width;
 height: $button-height;
 background-color: $button-color;
 color: #fff;
 font-size: $button-font-size;
 border-radius: $button-border-radius;
}

Trong ví dụ này, design token được sử dụng để định nghĩa các giá trị cho một nút button trong sản phẩm của bạn. Các giá trị này bao gồm kích thước, màu sắc, font chữ và độ bo tròn của nút button. Việc sử dụng design token giúp cho các giá trị này có thể được sử dụng lại nhiều lần trong sản phẩm của bạn, giúp cho quá trình phát triển sản phẩm trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ví dụ trên chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp mà design token có thể được sử dụng. Bạn có thể sử dụng Design Token để định nghĩa các giá trị cho các thành phần khác trong sản phẩm của bạn như text styles, color palettes, spacing, typography, và rất nhiều các giá trị khác nữa.

Việc sử dụng design token giúp cho quá trình phát triển sản phẩm trở nên dễ dàng hơn khi phải thay đổi các giá trị thiết kế. Thay vì phải thay đổi từng thông số một, bạn chỉ cần thay đổi giá trị của Design Token và toàn bộ sản phẩm của bạn sẽ được cập nhật tự động.

Kết luận

Việc sử dụng Design Token giúp cho quá trình thiết kế trở nên dễ dàng hơn và giúp cho sản phẩm của bạn có thể được phát triển nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu sử dụng Design Token để tăng hiệu quả cho quá trình phát triển sản phẩm của bạn.