Chủ đề
Bằng việc sử dụng website, bạn đồng ý chia sẻ Cookie theo điều khoản & chinh sách của UIUXVN.

Chính sách

Tại UIUXVN, chúng tôi đánh giá cao sự riêng tư và quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi uiuxvn.com.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký trang web của chúng tôi hoặc khi bạn đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ trang web của bạn hoặc các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình mà chúng tôi cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi cần phải làm điều đó để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc truy cập trái phép hoặc sử dụng bất hợp pháp. Chúng tôi cũng giới thiệu các biện pháp bảo mật tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn để bảo vệ thông tin của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: info@uiuxvn.com.